Informacje o firmie

ALGODON Krzysztof Chaszczewski
ul.Antoniego Czechowa 25
52-231 Wrocław

sklep@algodon.pl
tel:663218040

NIP:522-179-75-60
Regon: 142908028

działalność wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Zarząd dzielnicy Praga Południe w Warszawie pod numerem 529083 dnia 2 maja 2011r., który, prowadząc działalność gospodarczą, dokonuje w ramach Sklepu  algodon.pl sprzedaży towarów i świadczenia usług.